Nhập sản phẩm bạn cần tìm...

Hotline đặt hàng

0522 408 403

Chính sách bảo mật thông tin cá nhân

 • Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên Sàn Timihouse bao gồm: Tên doanh nghiệp/tổ chức/cá nhân, số giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, email, điện thoại, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, địa chỉ Thành viên … Đây là các thông tin mà Timihouse yêu cầu thành viên cung cấp khi đăng ký sử dụng dịch vụ và để Timihouse liên hệ xác nhận khi thành viên đăng ký sử dụng dịch vụ trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho cho thành viên.
 • Trong quá trình giao dịch thanh toán tại Sàn Timihouse, Timihouse chỉ lưu giữ thông tin chi tiết về đơn hàng đã thanh toán của thành viên, các thông tin về số tài khoản ngân hàng của thành viên sẽ không được lưu giữ.
 • Timihouse cũng sẽ sử dụng cả thông tin nhận diện cá nhân của Khách hàng và một số thông tin nhận diện phi cá nhân (như cookies, địa chỉ IP, loại trình duyệt, ngày tổng số, v.v.) để gia tăng khả năng đáp ứng của Timihouse về phương diện các Trang và Dịch Vụ, cũng như về phát triển những chức năng, tính năng và các dịch vụ mới theo những xu hướng và sở thích đang diễn tiến.
 • Các thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Timihouse về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

Mục đích và phạm vi thu thập:

 • Cung cấp các dịch vụ đến thành viên;
 • Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa thành viên và Sàn Timihouse
 • Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của thành viên hoặc các hoạt động giả mạo thành viên;
 • Liên lạc với thành viên trong những trường hợp đặc biệt.
 • Không sử dụng thông tin cá nhân của thành viên ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại Sàn Timihouse.
 • Timihouse có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân thành viên khi có yêu cầu từ cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của thành viên.
 • Thông tin cá nhân của thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi thành viên có yêu cầu hủy bỏ hoặc thành viên tự đăng nhập và thực hiện hủy bỏ.
 • Trong mọi trường hợp thông tin cá nhân của thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của Timihouse.

Công ty sử dụng thông tin thành viên cung cấp để:

Thời gian lưu trữ thông tin:

Những người hoặc tổ chức có thể tiếp cận với thông tin đó:

 • Người kiểm duyệt thông tin đăng ký tài khoản, kiểm duyệt bài đăng;
 • Người xử lý vi phạm;
 • Tổ chức, cá nhân có dịch vụ được khuyến mãi;
 • Cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi có yêu cầu cung cấp thông tin bằng văn bản theo đúng quy định của pháp luật.

Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình:

 • Thành viên có quyền cung cấp thông tin cá nhân cho Timihouse và có thể thay đổi quyết định đó vào bất cứ lúc nào.
 • Thành viên có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu chúng tôi thực hiện việc này.
 • Thành viên có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin cá nhân cho bên thứ ba đến Ban quản trị của Sàn Timihouse. Khi tiếp nhận những phản hồi này, Timihouse sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn thành viên khôi phục và bảo mật lại thông tin.

Cam kết bảo mật thông tin:

 • Các đối tác là bên cung cấp dịch vụ cho Timihouse liên quan đến thực hiện đơn hàng và chỉ giới hạn trong phạm vi thông tin cần thiết cũng như áp dụng các quy định đảm bảo an ninh, bảo mật các thông tin cá nhân.
 • Timihouse có thể sử dụng dịch vụ từ một nhà cung cấp dịch vụ là bên thứ ba để thực hiện một số hoạt động liên quan đến Sàn Timihouse và khi đó bên thứ ba này có thể truy cập hoặc xử lý các thông tin cá nhân trong quá trình cung cấp các dịch vụ đó. Timihouse yêu cầu các bên thứ ba này tuân thủ mọi luật lệ về bảo vệ thông tin cá nhân liên quan và các yêu cầu về an ninh liên quan đến thông tin cá nhân.
 • Yêu cầu pháp lý: Timihouse có thể tiết lộ các thông tin cá nhân nếu điều đó do luật pháp yêu cầu và việc tiết lộ như vậy là cần thiết một cách hợp lý để tuân thủ các quy trình pháp lý.
 • Chuyển giao kinh doanh (nếu có): Trong trường hợp sáp nhập, hợp nhất toàn bộ hoặc một phần với công ty khác, Khách hàng sẽ có quyền truy cập thông tin được Timihouse lưu trữ, duy trì trong đó bao gồm cả thông tin cá nhân.
 • Cơ chế tiếp nhận và xử lý khiếu nại liên quan đến việc thông tin cá nhân bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi đã thông báo:
 • Các thông tin khiếu nại liên quan đến thông tin cá nhân đều được Timihouse tiếp nhận đẩy đủ và xử lý nếu các thông tin thông tin thu thập ban đầu không được sử dụng đúng mục đích, phạm vi.

Hỗ trợ khách hàng

Hình thức thanh toán

Phương thức thanh toán

QR Code

Internet Banking

Cộng đồng

Cộng đồng thời trang nam

Cộng đồng thời trang nữ

Hội những người săn đồng hồ

Tiện ích nhà bếp

Thông tin liên hệ

Email:

info@timihouse.com

Mua hàng:

0522 408 403

Tư vấn:

0522 408 403

Chát với tư vấn viên

Địa chỉ trụ sở:

Số 199 - đường 59 - phường 14 - quận Gò Vấp - Thành phố Hồ Chí Minh

Thời Trang

Đồ Gia Dụng

Công Nghệ - Điện Tử

Sản Phẩm Hot Sale

Sản Phẩm Bán Chạy